Reflektion om börsintroduktioner och FIRE

I ett tidigare inlägg förde Aktiekemisten ett resonemang om att börsintroduktioner skulle kunna vara ett komplement till FIRE. Tidigare år har det varit möjligt att tjäna ca 20 000 kr/år på att delta och spekulera i nya bolags noteringar. Det innebär för Aktiekemisten en förkortning av tiden för att nå finansiellt oberoende med en månad. I mitt förra inlägg resonerade jag om några aspekter att ta hänsyn till. Bland annat att man kan förlora pengar vid sin spekulation, men också att klimatet för IPO:er kan variera. Det sistnämnda har blivit verklighet redan i år.

Under detta året har jag fått tilldelning i fyra börsintroduktioner. Samtliga har inneburit en vinst, men inte i närheten av de 20 000 kr som skulle behövas för att ersätta en månad enligt 4%-regeln. Med andra ord kan man inte förlita sig på IPO:er som en säker inkomstkälla. Vore man i början av sitt liv som ekonomiskt oberoende hade man behövt arbeta lite igen. Inte på heltid, och inte under hela året. Men något uppdrag hade man behövt hitta.

Åter med fokus på börsintroduktionerna kan man säga att de kan vara ett trevligt tillskott till kassan. Vissa år kommer det bidra med mer och andra år mindre. Så att ge upp på dem bör man inte göra, men att förlita sig på dem är inte heller rätt väg att gå.