2020 Bulkers utdelning i september

Förra månaden kom besked om att 2020 Bulkers ändrade skattehemvist, vilket ledde till mycket spekulationer kring huruvida utdelningen skulle belastas med källskatt. När väl utdelningen kom i slutet av augusti fick i alla fall jag inte betala någon källskatt.

Nu till det alla undrar. Hur ser september månads utdelning ut? Betydligt lägre än förra månaden. 0,06$ blir det vilket ger mig ca 40 kr denna månad.