Hur länge ska man vara kvar i bitcoin?

Just nu har ca 19,6 miljoner bitcoins utvunnits genom digital gruvdrift. Det innebär att det bara är 1,4 miljoner kvar innan det inte går att bryta mer. I april i år nås s k bitcoin halvering, som innebär att det blir svårare att utvinna bitcoin. Antalet enheter per utvunnet block halveras till 3,125 btc. Historiskt sett har man alltid fått erfara en ordentlig värdeökning på kryptovalutor i anslutning till detta, och denna gång verkar inte vara något undantag. En modell som en känd profil inom kryptovärlden, PlanB, har gjort, visar hur bitcoinvärdet har ökat logaritmiskt sedan 2010. Om trenden fortsätter kommer vi denna gång att landa runt 350 000 USD. Mycket av ökningen brukar ske upp till 18 månader efter halveringen.

Ca ett år efter halveringen brukar diskussionen kring kryptovalutor att stiga. Aktiekemisten minns både runt 2017 och 2021 hur folk på jobbet diskuterade att man minsann skulle investera. Det brukar vara ett tecken på att toppen är nära. Det är också denna tidshorisont, d.v.s. ca 1,5 år till, som Aktiekemisten har på sin kryptoportfölj. Baserat på de prognoser som finns kommer min kryportportfölj vara värd mellan 250 000 och 400 000 kr då. Det vore kul om prognosen blir sann. Särskilt om det faller ut i det övre intervallet.