Ny portföljstrategi 2024

Sedan många år tillbaka har Aktiekemisten haft samma strategi. Köpa aktier i det bolag som ligger längst procentuellt ifrån den önskade portföljnivån som har satts upp. Detta har skett varje måndag med nya pengar. Måndagens köp kommer fortsätta som vanligt nästa år. Enda skillnaden är att det inte blir några nyinsättningar i den stora utdelningsportföljen. Alla köp kommer ske med hjälp av utdelningar.

Blir det då inget nysparande? Jo det blir det. Alla pengar kommer nästa år gå in i optionsportföljen. Nu har jag tränat tillräckligt länge för att våga expandera den grenen av Aktiekemistens frihetsresa. Jag skulle till och med våga tro att jag med tiden säljer av utdelningsportföljen och fokuserar fullt ut på optionerna. Det är dock ett projekt för några år in i framtiden. Ett resonemang om detta har jag fört tidigare i detta inlägg: Genväg till ekonomiskt oberoende?