Genväg till ekonomiskt oberoende?

Enligt klassisk FIRE (financial independence, retire early) behöver man spara ihop så mycket att man kan leva på 4 % av kapitalet. Exempelvis om man behöver 20 000 kr i månaden, är det 240 000 kr om månaden som gäller vilket man får av 6 000 000 kr. Sedan finns det olika varianter av FIRE där man kan leva på mindre om man har någon sidoinkomst.

Sparande är en tålamodskrävande process och att nå FIRE brukar kunna ta allt mellan 10 och 20 år. Det är lång tid och såklart vore det önskvärt om det gick att korta ner tiden. Aktiekemisten har tidigare skrivit om börsintroduktioner som en del av FIRE, men det är en osäker variant. Förra året var exempelvis ett sådant år där det var ont om sådana. Starten på i år har varit lika så. Vissa år kan man dock få in en extra slant och korta ner tiden till FIRE.

För FIRE behövs kassaflöde. Utdelningar är ett sådant kassaflöde som är någorlunda planerbart. Aktiekemisten har dock funderat på om det finns fler saker som aktier eller investeringar kan bidra med som ger kassaflöde. En sådan sak som kommer upp då är covered calls som jag börjat experimentera med i år. Jag har inte kört så länge med det, men min observation är att det i alla fall går att få ca 1 % av portföljen i kassaflöde per månad.

Med allt ovanstående vill Aktiekemisten nu ställa följande hypotes:

En portfölj på två miljoner består av utdelningsaktier som delar ut 4 % årligen i genomsnitt. Samtidigt ställs covered calls ut på innehaven i portföljen.

  • Utdelningar: 80 000 kr
  • Covered calls: 240 000 kr

Totalt: 320 000 kr (före skatt)

Är det så enkelt? Matematiken säger ja. Dock finns det några aspekter att ta hänsyn till. Det första är att man kanske äger aktier som man inte kan handla optioner i. Den andra är att optionspremierna kan variera en hel del. Ju högre premie man vill ha, desto lägre lösenpris kommer man ha på sina optioner. Det gör att man tvingas sälja aktierna oftare och måste köpa tillbaka till ett potentiellt högre pris. Det kommer också generera en del avgifter. Trots detta tror Aktiekemisten att hypotesen kan vara värd att fundera på i sin jakt mot FIRE.