Sammanfattning optionshandel 2023

Att utvärdera nya saker är alltid viktigt. Under året har Aktiekemisten utforskat optionshandel genom att ställa ut köp- och säljoptioner. 50 000 kr har dedikerats till ändamålet, vilket har genererat 6 424, 13 kr i optionspremier efter avgifter. Det är alltså 12,8 % i kassaflöde på ett år.

Eftersom det här är första året med optioner har Aktiekemisten gjort några misstag. Misstag som är värda ca 2500 kr. I det stora hela är det små pengar, men ändå en stor procentuell andel av portföljen. Dock har jag lärt mig av mina misstag och kommer lista dem här så att du kan undvika dem om du skulle börja handla med optioner.

  • Fokuserat enbart på covered calls: Det var min strategi i början. Jag köpte aktier och ställde ut covered calls på dem. När jag blev löst köpte jag nya aktier och ställde nya covered calls. Hade jag använt mig av puts hade jag fått lägre inköpspriser på aktierna, samtidigt som jag fått premier för det.
  • Struntat i kursvinster. I början såg jag hela tiden till att optionerna skulle ha lösendatum månaden efter. Det gjorde att jag då och då ställde ut covered calls till mycket lägre nivåer än vad jag köpte aktierna för. Det är där de största förlusterna har uppstått.
  • Fokuserat på för få aktier. I början handlade jag bara med Billerud, Handelsbanken och Tele2. Genom att titta på många fler aktier går det att hitta bättre premier, framförallt när man ska hitta puts.

Med ovannämnda misstag ska jag förhoppningsvis kunna göra bättre ifrån mig. Jag kommer inte köpa några aktier direkt, utan bara genom tilldelning när jag ställt ut puts. Därifrån ska jag alltid eftersträva kursvinster utöver att jag får premier på mina calls. Sedan ska jag bredda mitt perspektiv ännu mer när det gäller de aktier jag ställer ut optioner i.