En tanke om optioner

Nu är det snart ett år sedan Aktiekemisten började titta på det här med optioner i allmänhet och covered calls i synnerhet. Lite senare upptäckte jag också cash secured puts. I och med att marknaden har varit som den varit, har portföljvärdet på optionsportföljen stått relativt still under året. Kassaflödet har dock varit bra och genererat ca 5000 kr i optionspremier. Med tanke på portföljens storlek om 50 000 kr är det i enlighet med förväntningarna.

Det som är svårast med optioner är att välja lösenpris. Ska man ställa ut en säljoption vill man inte att priset sjunker under lösen, och för köpoptioner vill man inte att kursen stiger över lösen. Varje gång en option går till lösen tillkommer en avgift, och den vill man gärna undvika. En annan aspekt i det hela är att man vill ha en rimlig optionspremie. Har man för god marginal mellan kurs och lösen blir premien liten och äts upp av courtaget på ca 20 kr/option. Dessutom måste man ta hänsyn till avståndet mellan lösen på de optioner som finns. För aktier som handlas kring 100 kr är avståndet mellan lösen på optionerna oftast 2,50 kr. Det är inte sällan man egentligen skulle vilja ha en nivå däremellan.

Aktiekemisten tror dock att han börjar fatta vad man ska leta efter för att få rimliga optionspremier. Först och främst tycker jag att cash secured puts (SP) är enklare än covered calls (CC). När man ställer ut SP äger man inte innehavet sedan tidigare. Det gör att man har större valmöjlighet i att hitta ett värdepapper med en rimlig optionspremie. Ställer man ut CC är man låst till den aktie som man har i portföljen. När jag väl ska välja lösenpris tar jag hjälp av teknisk analys i form av så kallade Bollinger Band. Med 20 dagars glidande medelvärde och ett intervall på två standardavvikelser kan man någorlunda förutspå rörelsen för aktien. När jag ställer ut SP letar jag efter aktier som ligger nära nedersta kanten på Bollinger Bandet. Då kan man ställa ut en SP med låg marginal till lösen, och därmed få en rimlig premie. Det funkar dock inte alltid eftersom att aktier plötsligt kan svänga mycket, men jag tycker att det är en bra riktlinje. Samma vill man göra åt andra hållet med CC. Däremot vill man att lösen ska ligga så nära övre kanten som möjligt. Där kan det dock vara svårt att få till det då den aktie man har i portföljen kan vara långt ifrån den kanten.

Efter ett år med optioner känner Aktiekemisten att det går att skala upp portföljstorleken. Jag måste bara hosta fram lite mer pengar att leka med….