Vad är covered calls?

Vad är covered calls?

I sparandemålen för 2023 skrev Aktiekemisten upp covered calls som en post där det skulle tjänas 5 000 kr i premier. Jag ska i det här inlägget förklara vad en covered call är.

För att utföra en covered call behöver man först äga aktien som man ställer ut sin covered call på. Som exempel behöver man äga 100 st Investor B. De står ungefär i kurs 203 kr i skrivande stund. Den 17 februari är ett lösendatum för optioner och då ställer jag ut en covered call på 210 kr. Det innebär då att jag säljer en köpoption med lösenpris 210 kr och innebär att om Investors kurs kommer över 210 kr är jag skyldig att sälja mina aktier för 210 kr (om den som äger optionen vill lösa in den). Står Investor under 210 kr anses optionen vara värdelös och man behöver inte sälja aktierna. I samband med att du säljer din köpoption får du en premie, just nu ca 3 kr/aktie.

Kalkylen kommer då se ut så här på för en option (100 aktier).

Om Investor B den 17 februari står i 215 kr (Värde 21 500 kr)
Aktierna säljs för 210 kr (21 000 kr)
Du erhåller optionspremie 3 kr (300 kr – minus courtage)
Du har 21 300 kr.

Om Investor B den 17 februari står i 210 kr (värde 21 000 kr)
Aktierna säljs för 210 kr (21 000 kr)
Du erhåller optionspremie 3 kr (300 kr – minus courtage)
Du har 21 300 kr.

Om Investor B den 17 februari står i 205 kr (värde 20 500 kr)
Du erhåller optionspremie 3 kr (300 kr – minus courtage)
Du har dina aktier + premie (värde 20 800 kr)

Oavsett vad får du din premie om du ställer ut en covered call, men du behåller bara aktierna om aktiekursen är under lösenpriset. Skulle Investor sticka iväg jättemycket i kurs kommer du fortfarande ha 21 300 kr enligt det första exemplet.

Att ställa ut en covered call handlar alltså inte om att ta del av jättestora uppgångar på börsen utan passar bäst när den går sidlänges. Ska man börja med covered calls är det viktigt att man verkligen förstår vad man ger sig in i för lek och framförallt att alltid äga aktierna som man säljer en köpoption för. Tänk dig att du säljer en köpoption med lösenpris 210 kr på aktier du inte äger. Vid säljtillfället står aktierna i 250 kr. Då måste du först köpa aktierna för 250 kr och sedan direkt sälja för 210 kr. Det är ingen bra affär. Det är också därför det heter just covered call. Du säljer en köpoption (call) och har täckning för den (cover).