Cash secured puts

I år har Aktiekemisten satt igång med lite optionshandel. Jag har tidigare nämnt covered calls och ska idag titta på en annan variant som är liknande. Denna metod kallas för cash secured puts. Den går ut på att man säljer en säljoption. Det betyder att du väljer att sälja rätten till att någon ska sälja dig aktier till ett visst pris ett visst datum.

Vi tänker oss att Handelsbanken just nu står i 95 kr, men du vill köpa dem för 90 kr den 19 maj. Då kan du ställa ut en säljoption på 90 kr som någon annan köper. För det får du en liten premie (exempelvis 1 kr per aktie). Följande situationer kommer då att uppstå:

  1. Handelsbanken står i mer än 90 kr.
    Den som köpt säljoptionen kommer inte vilja sälja då aktierna är värda mer. Du inkasserar premien på 1 kr/aktie.
  2. Handelsbanken står i 90 kr eller mindre.
    Den som köpt säljoptionen kommer med största sannolikhet vilja sälja. Då är du tvungen att betala 90 kr/aktie oavsett vad den står i. Om den så har sjunkit till 70 kr måste du ändå betala 90 kr. Premien som du fick tidigare får du fortfarande behålla.

Det är i den andra situationen som det viktiga i denna strategi ligger. Du måste ha pengar liggande så att det täcker kostnaden för aktierna.

Denna strategi är ett bra komplement till covered calls. Om man har blivit löst på sin covered call kan man ställa ut en cash secured put på ett lägre pris. Skulle aktien sedan falla tillbaka får man köpa aktierna billigare och ställa ut en ny covered call.