Måndagens köp v.37 2023

Nya pengar har planterats i aktieträdgården. Denna gång i ett värdepapper som jag köpt mycket i under året.

Dividend Select 15 Corp

Det här är inget värdepapper som gått bra i år. Det är ner 18 % sedan årsskiftet. I stort sett all avkastning från denna ETF kommer via utdelning, så man bör förvänta sig en stillastående aktiekurs. Då ETF:en går ut på att man ställer ut covered calls kräver det att de underliggande värdepapperna har en stigande trend. Har de inte det är det nästan omöjligt att skapa vettig avkastning. Nu får jag dock köpa billigare och det blir säkert bra på sikt.