Köpstopp

Att Intrum vill få ned sin skuldsättningsgrad är ingen nyhet. Att det inte blir någon utdelning 2024 är inte heller det någon nyhet. Att det antagligen inte blir någon utdelning 2025 heller är däremot nytt. Idag kom ett pressmeddelande om detta inför deras kapitalmarknadsdag. Utdelningen villkoras av att skuldsättningsgraden kommer ner till 3,5x.

Som utdelningsinvesterare rimmar det illa att ha bolag som inte delar ut något i portföljen. Däremot är detta en tillfällig indragning, och utdelningen kommer tillbaka igen. Enligt min syn att se på det hela är det okej att äga bolag där utdelningen kommer tillbaka igen. Detta är något som jag gjort tidigare i både Decisive Dividend, Volati Pref och nu senast Castellum.

Under detta år har Aktiekemisten mer än dubblat antalet aktier i Intrum från 208 till 454 st. En liknande ökning gjorde jag i Decisive Dividend, men där handlade inte alls om lika mycket pengar. Räknar man på nuvarande utdelning i samtliga bolag utgör Intrum lite drygt 15 % av hela portföljens utdelningar. Det är för mycket och därför får det bli köpstopp framöver. Nu blir det inga aktier i Intrum igen förrän tidigast 2025. Om det är klokt får tiden utvisa.