Portföljens utveckling v.36 2023

Det får bli en snabb redogörelse för portföljens utveckling. Portföljvärdet är 824 192 kr, vilket är en minskning med 0,8 %.

Veckans köp gjordes i Latour B.

Utdelningar:

  • AstraZeneca 173,52 kr
  • Kenvue 105,77 kr

Totalt: 279,29 kr

Nu ser vi framemot nästa börsvecka.