Samhällsbyggnadsbolaget – Utdelning

Årets mest omtalade besked är på plats: Samhällsbyggnadsbolaget beslutar att utdelningen blir 1,44 kr/aktie, alltså 12 öre per månad. Det är en ökning med 9 %.

Utöver detta besked kom innan rapporten besked om att man ser över möjligheter att göra sig av med ännu en fastighetsportfölj med fastigheter i Stockholm, och som benämns som Svea fastigheter och bestå av en fastighetsportfölj värd 15 miljarder kronor. Det finns intresse från internationella investerare enligt pressmeddelande från SBB. Detta kommer möjliggöra lägre skuldsättning.