Ät mer mozzarella – Få fler ingenjörer med doktorsexamen

Det måste vara sant! Ska fler civilingenjörer få doktorsexamen, då måste vi äta mer mozzarella. Det ses klart och tydligt i grafen ovan. Man ser ju en stark korrelation mellan dessa variabler.

Det här är statistik i ett nötskal. Man kan hitta många olika samband mellan olika fenomen, det betyder dock inte att sambanden är relevanta. I det här fallet finns det ingen som helst koppling mellan hur mycket mozzarella man äter och antalet doktorander. När man pratar om samband och man hittar en korrelation får man inte glömma det ack så viktiga begreppet kausalitet. Kausalitet innebär att det ska finnas en koppling mellan de två fenomen som man undersöker.

Låt oss avsluta med ett exempel på vad som är korrelation där det finns kausalitet. Dagar då solen skiner är folk mer benägna att köpa glass. Därför skulle antalet soltimmar/dag kunna uppvisa en korrelation med hur mycket glass en kiosk säljer under en dag.