Skulle man kanske behållit Nyfosa?

Idag tänkte Aktiekemisten ta sig en nostalgisk tripp längs med minnenas väg. Många investerare var vi som ägde aktier i Hemfosa, bolaget som november 2019 köptes upp av Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget. Aktien delade ut pengar varje kvartal och kändes väl i allmänhet som ett trevligt bolag.

En del av Hemfosas fastighetsbestånd var kommersiella fastigheter. Dessa knoppades av från Hemfosa 2018 och kom att bilda bolaget Nyfosa. Jag valde då att inte behålla dem utan att sälja. Då handlades aktien till 42 kr/st. Idag handlas den till ca 80 kr, men har varit uppe och toppat på runt 170 kr. Nedgången beror på det allmänna sentimentet kring fastighetsaktier.

Jag vill minnas att en stor anledning till att jag inte behöll Nyfosa var att de då inte hade någon utdelning. Så här fyra år senare är utdelning igång i bolaget och handlas till en direktavkastning på nästan 5 %. Substansrabatten är ca 25% enligt fbindex.se.

Inklusive utdelning har man fått ca 19 % årligen från Nyfosa, jämfört med börsen som samma period gett ca 8 %. Så här i efterhand kunde man kanske behållit aktierna, men samtidigt måste man vara nöjd med de val som man har gjort med sin portfölj. Det är alltid lätt att titta tillbaka på hur man skulle ha agerat i efterklokskapens klara bakljus.