Månadsrapport november 2022

En månad med snökaos och räntehöjningar är över. Portföljutvecklingen har varit positiv och visar 785 693 kr efter november månads avslut. Det kan jämföras med 753 997 kr som var värdet i ingången på november.

Månadens köp kan summeras enligt följande:

  • 3 Castellum
  • 6 Orkla
  • 5 Xact Norden Högutdelande
  • 8 Latour B
  • 22 Intrum
  • 9 Corem Property Group D

Månadens utdelningar landar på 1831,18 kr, vilket är 13 % sämre än samma månad förra året. En anledning till att det är sämre i år är bl.a. att Realty Income delade Orion Office den månaden.

Som jag skrev i ett inlägg för ca en vecka sedan om kryptoportföljens framtid är det slut med att sätta in pengar i den. Utvecklingen har inte varit så god senaste månaden och månaden stängs på 23 421 kr, vilket motsvarar ett minusresultat på ca 19000 kr. Fram över kan du se innehaven i kryptoportföljen under sidan portfölj på bloggen.