Avanza vs. Nordnet – Vilken bank ska man välja?

 

Det finns många olika tjänster som erbjuder aktiehandel, men de två vanligaste är Avanza och Nordnet. Aktiekemisten har aktier på båda ställena då det finns olika fördelar med dessa. Här kommer en jämförelse.

Marknader
Avanza erbjuder handel i Norden, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Portugal, USA och Kanada.
Nordnet erbjuder handel i Norden, Tyskland, USA och Kanada.

Avanza har ett större utbud på sin hemsida. Aktiekemisten använder sig bara av Frankfurtbörsen hos Nordnet för att få tillgång till ETF:en Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility Fund och Volkswagen. Annars finns mina bolag i Norden, USA och Kanada. Vill man utöka antalet marknader kan det vara bra hos Avanza, men tänk på att kolla upp courtaget innan du slutför ett aktieköp på de olika europeiska marknaderna.

Courtage
Avanza och Nordnet har likvärdiga courtagekostnader med fyra olika courtageklasser samt ett nykundserbjudande med gratis courtage på Stockholmsbörsen. Nordnet erbjuder gratis handel upp till 80 000 kr, och Avanza upp till 50 000 kr.

Det som skiljer bankerna åt är hur ofta man kan byta courtageklass. De olika klasserna passar olika storlekar på affärer som gör att det blir billigare om man gör större köp och sälj. Hos Nordnet kan man bara byta en gång i månaden, medan man hos Avanza kan göra det en gång varje dag förutsatt vissa villkor är uppfyllda. Detta är den primära anledning till att jag har vissa aktier hos Avanza. Jag gör ibland arbitrageaffärer och behöver då snabbt kunna ändra till den bästa courtageklassen.

Källskatt
När man får utdelning från utländska aktier behöver man betala källskatt. Denna kan man dock få tillbaka om man äger sina aktier i en kapitalförsäkring. Tiden det tar för källskatten att återbetalas är några år. Nivån på källskatt kan också variera och här gäller det primärt finska aktier. Hos Avanza är källskatten 35 % och hos Nordnet 15 %. 

Nordnet är snabbare på att betala tillbaka källskatten, och tillsammans med den lägre källskatten på finska aktier gör att jag har alla mina utländska aktier på en kapitalförsäkring hos Nordnet. Avanza har också historiskt sätt haft svårt att betala tillbaka all källskatt, vilket gör att jag inte ser någon fördel med att ha sina utländska aktier hos Avanza.

Börsintroduktioner
Båda bankerna erbjuder börsintroduktioner, men ibland begränsar bolagen sig till en bank. Hos Avanza brukar det gå att teckna sig för aktier på flera konton, medan Nordnet ofta begränsar erbjudandet till ett konto per kund. Vill man kunna utnyttja börsintroduktioner fullt ut är det bra att ha aktier hos båda aktörerna.

Slutord
Det finns fler aspekter att titta på, men för mig är ovanstående de viktigaste. Många tycker att Avanza är mer användarvänligt, men jag tycker det handlar om en vanesak. Skulle Nordnet erbjuda att man kan byta courtageklass oftare, skulle jag inte vara främmande för att ha allt mitt sparande där, och bara ha Avanza för börsintroduktioner.