Köp v.17 2024

Det har blivit ett litet aktieköp under veckan som ska redovisas.

Xact Norden Högutdelande

Aktiekemisten försöker att handla aktier så att bolagen hela tiden har den portföljvikt som jag satt upp. Det har dock blivit svårare nu när jag inte sätter in nya pengar i utdelningsportföljen längre. Då är det utdelningarna som styr vart det finns pengar. Det visar sig att majoriteten av utdelningarna hamnar på det kontot där innehaven har gått som bäst. Därför blir det aldrig fel med mer Xact Norden Högutdelande.