Börsintroduktion SignUp Software

 

SignUp Software tillhandahåller mjukvara bl.a. Exflow som är ett system för att hantera leverantörsfakturor. Detta kan integreras med mjukvara från Microsoft, som man också har ett visst samarbete med. Bolagets tjänster används i 60 länder till 1100 kunder. Med andra ord finns det utrymme för expansion. Bolaget satsar växa med 25 % per år och upprätthålla en EBITA-marginal på 20 %.

Introduktionen är på 175 miljoner kronor där 60 % har tagits av ankarinvesterare, däribland Creades och Nordeas fonder. Priset per aktie är satt till 80 kr per aktie och man måste beställa 100 st för att vara med. Man kan enbart vara med på Avanza denna gång, och vill man vara med måste teckningen ske senast 22 november. Första handelsdag är 24 november First North.

Det som talar för denna introduktion är att Creades går in som ankarinvesterare. Jag har ännu inte hittat några officiella analyser från tidningarna angående denna, men Marcus Hernhag har på Privata Affärer uttalat sig om att aktien är värd att teckna i sin fredagschat. Aktiekemisten kommer själv att teckna aktien för att sälja första dagen, förhoppningsvis till en fin vinst.

Handel med aktier sker alltid genom eget ansvar. Artikeln ska inte ses som en köprekommendation.