Bitcoin når 130 000 USD i december!

 

Som rubriken säger når bitcoin 130 000 USD i december. Detta enligt twitterprofilen PlanB @100trillionUSD som byggt olika modeller för hur kryptotillgången ska utvecklas baserat på bl.a. gamla mönster och tid till nästa halvering. Grafen som visas ovan ser kanske inte så imponerande ut, men lägg märke till att y-axeln är logaritmisk. Varje steg är gånger 10 istället för en klassisk graf där man hade adderat 10 för varje steg. 

Fler och fler börjar följa denna modell. En möjlig konsekvens av detta är att prognoserna infrias, då många kan tänka sig den som en sanning. Prognoserna för både augusti och september har stämt och vägen fram till december ser ut enligt följer:

Oktober: 63 000 USD
November: 98 000 USD
December: 135 000 USD

Infrias detta bara någorlunda blir det väldigt trevligt för alla som äger bitcoin. Aktiekemisten har en liten exponering mot bitcoin som förhoppningsvis blir till en stor slant någon gång i framtiden.