Nyemission på 46 miljarder kronor

 

Danska försäkringsjätten Tryg har köpt en del av RSA Insurance Group och kommer därför ta in pengar i en nyemission. 352 miljoner aktier erbjuds till befintliga aktieägare, där varje kan köpas för 105 DKK/st. Detta motsvarar ca 46 miljarder svenska kronor. Skulle inte befintliga ägare nyttja möjligheten fullt ut, finns det garanter som står redo med öppna plånböcker. För 105 DKK är ett väldigt bra pris med tanke på att Tryg normalt sett handlas mellan 180 och 200 DKK. 

Det som är anmärkningsvärd i denna emission är dels storleken på den, men också att antalet aktier som kan tecknas är fler än det befintliga antalet. Det kommer alltså finnas över dubbelt så många aktier i Tryg efter denna procedur. 

För varje aktie man äger tilldelas man 7 teckningsrätter, och 6 sådana krävs för att få köpa en ny aktie för. Med Aktiekemistens 97 aktier tilldelades 649 teckningsrätter. En stor del såldes på en gång för att ha råd att nyttja en del av teckningsrätterna. Detta är trots allt ett av de bättre utdelningsbolagen i Europa, vilket gör att man gärna fyller på. De kommande måndagarna kommer det bli fokus på att köpa in fler aktier i Tryg. Om det sedan blir att köpa teckningsrätter eller att köpa aktien direkt beror på kurserna. Med tanke på att det är så många teckningsrätter som erbjuds kan priset på dem droppa mycket. Då kan det vara fördelaktigt att köpa sådana istället.

Handeln med teckningsrätter pågår t.o.m. den 14 mars. Därefter omvandlas de till betalda tecknade aktier (eller nye aktier som det på danska) för att sedan till slut omvandlas till vanliga stamaktier.