Handla med hjälp av Bollingerband

När man studerar aktier med hjälp av teknisk analys finns det mycket att titta på. Olika aktier kommer bete sig olika, vilket gör att man inte kan tillämpa samma metod hela tiden. En metod är det s k Bollingerbandet, som är ett band som oftast bygger på SMA20 (20 dagars glidande medelvärde). En linje ritas sedan ut både under och över SMA20, som motsvarar två standardavvikelser. Teorin säger att en akties kurs allt som oftast kommer pendla mellan dessa två linjer. Om kursen hamnar under kan det vara ett tecken på att den ska upp. Likaledes om kursen hamnar över den övre linjen kan det vara ett tecken på att den ska ner. Dock kan kursen vandra längs med dessa linjer ett bra tag innan kursen vänder upp eller ner. Därför är det viktigt att titta tillbaka på hur en aktie har agerat tidigare och därmed få en statistisk fördel. I grafen ovan kan man se hur Hufvudstaden A har gått under senaste halvåret. Vid fem tillfällen har kursen hamnat under bollingerbandet och sedan ökat igen. Sannolikheten för att samma ska ske igen är därmed stor, men inte 100 %.  

Teknisk analys ska inte ses som en exakt vetenskap. Se till att förstå vad du gör innan du använder det, och kom ihåg att du inte är garanterad någon vinst.