Måndagens köp v.48

 

Måndag, måndag, måndag. Snart är det jul, men först ska det köpas aktier. Det eller de innehav som fått lägst vikt i portföljen ökas i antal, vilket ger följande köp:

Skistar B

Den stora osäkerhet kring huruvida skidorter kan bedriva sin verksamhet som vanligt har gjort att kursen tryckts ner på sistone. Det kan mycket väl vara så att det blir en dålig vinter till, men efter det? Jag passar på att tanka fler aktier. Skistar har också fina aktieägarförmåner om man äger 200 eller fler aktier.