Så enkelt kan man luras av statistik

 

Inom matematiken kan man ställa upp två eller flera parametrar mot varandra för att försöka hitta ett samband. Det skulle kunna vara elförbrukning och väder som jämförs och där skulle man med stor sannolikhet hitta ett mönster. På börsen skulle man kunna göra liknande jämförelser. En klassisk sådan är mellan vilket lag som vinner Super Bowl och om börsen går upp eller ner nästkommande år. Det mönstret har visat sig stämma i 80% av fallen sedan 1967. Dock är det så att bara för att det finns ett mönster är det inte ekvivalent med att det finns någon sanning i det. Ett begrepp som är viktigt här är kausalitet. Det innebär att det finns en koppling mellan de två parametrar som undersöks. Det gäller därför om att tänka till en extra gång när man gör en statistisk analys.

För att visa hur absurd det kan bli, ses några “intressanta” samband nedan:

Skilsmässor i delstaten Maine jämfört med den amerikanska konsumtionen av margarin.
Hur mycket pengar som amerikanerna lägger på husdjur jämfört med antalet advokater i Kalifornien.
Antal personer som har dött av trassla in sig i sitt sänglinne jämfört med inkomsterna på amerikanska skidorter.
Det finns många fler samband. Finns det något som du tycker är extra kul?