Portföljens senaste utdelningsnyheter

Aktiekemisten ligger lite efter med utdelningsbeskeden i år. Det här inlägget är framförallt en hjälp för mig själv för att se hur utdelningarna påverkas.

Tele2. Höjer utdelningen med 10 öre till 6,90 kr. Utdelning + 14,80 kr.

Nordea. Höjer utdelningen med 0,12 € till 0,92 €. Utdelning + 99,40 kr.

Brookfield Renewable. Höjer utdelningen med 0,07 $/år till 0,355$/kvartal. Utdelning + 73,60 kr.

Brookfield Infrastructure. Höjer utdelningen med 0,09 $/år till 0,405$/kvartal. Utdelning + 50,10 kr

Sampo. Sänker utdelningen med 0,20 € till 1,60 €. Bonusutdelning på 0,20 €. Utdelning +/- 0 kr.

Beijer Alma. Höjer med 10 öre till 3,85 kr. Utdelning + 7,40 kr

Orkla. Oförändrat på 3 NOK. Bonusutdelning på 3 NOK. Utdelning + 466,70 kr

Evolution. Höjer utdelningen med 0,65 € till 2,65 €. Utdelning + 88,00 kr

AstraZeneca. Oförändrat på 2,90 $. Utdelning +/- 0 kr

Latour. Höjning med 0,40 kr till 4,10 kr. Utdelning + 36,40 kr

Castellum Oförändrat på 0 kr. Utdelning +/- 0 kr

Xact Norden Högutdelande Höjning med 0,20 till 6,88 kr. Utdelning + 58,00 kr

Xact Sverige Höjer utdelning med 3,33 kr till 23,87 kr. Utdelning + 223,11 kr

Totalt bidrar alla besked med att portföljens utdelning ökar med ca 1 117 kr.