Positivt och negativt för portföljens utdelningar

De senaste dagarna har det kommit några utdelningsbesked för portföljens utdelning. Nedan listas hur det ser ut.

Epiroc. Höjning från 3,40 kr till 3,80 kr. Detta bidrar med 28,80 kr mer i utdelning för portföljen.

SEB. Höjning från 6,75 kr till 8,50 kr. Dessutom en bonus på 3,00 kr. Detta bidrar med en ökning på 494 kr.

Intrum. Sänkning till 0 kr från 13,50 kr. Detta visste man redan om sedan tidigare. Detta bidrar med en minskning på 6129 kr.

Billerud. Sänkning från 5,50 kr till 2,00 kr. Detta bidrar med en minskning på 259 kr.

Atlas Copco. Höjning från 2,30 kr till 2,80 kr. Detta bidrar med 56 kr mer i utdelning.

Totalt bjuder de senaste två dagarna på en total minskning med 5809,20 kr. Frågan är om de andra bolagen kan kompensera för detta. Mitt stora hopp tillfaller Handelsbanken som jag har en ganska stor stek i. Danska försäkringsjätten Tryg kom också med besked om januaris utdelning som var oförändrad mot senast. En eventuell höjning därifrån kommer man först få se i april.