Måndagens köp v.4 2024

Goda vanor är bra för hälsan sägs det. Aktieköp på måndagar måste därför bidra till bättre hälsa. Ett litet köp ska redovisas.

Cibus Nordic Real Estate

Innehaven i portföljen börjar bli ganska välbalanserade i förhållande till den målvikt som Aktiekemisten bestämt sig för. Idag var Cibus längst ifrån, så det fick bli ett litet köp i det bolaget. Det bidrar till högre utdelning varje månad. Vi får dock se vad utdelningen landar på framöver. Många menar att balansräkningen skulle må bra av lite lägre utdelning framöver. Jag har själv inte bildat mig en uppfattning i frågan. Det jag vet är dock att det är ett fastighetsbolag med stabila hyresgäster, och ett sådant vill jag ha i portföljen.