Året som gick: 2023

Sista dagen på 2023 är kommen. Det är ett år där det hänt mycket i Aktiekemistens liv och ute i stora världen. I det här traditionsenliga inlägget ska Aktiekemisten blicka tillbaka på de mål som sattes upp i början av året.

Innan jag börjar titta på det ekonomiska brukar jag inleda med hur många som besökt min blogg. Jag har inte varit lika aktiv i skrivandet i år som förra året, och därför har antalet besökare sjunkit i antal. Det har ändå blivit lite drygt 98 000 visningar (-25 %). Tack till alla er som läst bloggen under året.

Portföljen stänger året på 871 125 kr. Det är en knapp ökning med 110 000 kr sedan förra året. Av detta kommer ca 75 000 kr från insättningar. Det är ingen briljant utveckling, men den ökar i alla fall i värde. Intrum har varit en stor anledning till att den inte ökat mer. Jag har köpt mycket i bolaget, samtidigt som aktiekursen har sjunkit med ca 50 %. Dock tror jag att det kan vara ett bra drag inför framtiden. SBB är en annan aktie som har påverkat, även om innehavets storlek varit litet.

Tittar man målen som sattes upp inför 2023 så uppfylldes två av fyra. Första målet var att portföljen skulle gå över 950 000 kr. Det gjorde den bevisligen inte… Andra målet var 40 000 kr i utdelningar. Det blev 44 954 kr. Jag har hela tiden haft 20 000 kr/månad som en riktlinje för FIRE-nivån (även om det börjar bli orimligt utifrån inflationen), vilket betyder att jag är mer än två månader fri nu. Bara tio månader kvar.

Tredje målet för 2023 var att tjäna över 20 000 kr på börsintroduktioner. Här blev resultatet negativa 79 kr. Ser man tillbaka på året var det ett fullständigt omöjligt mål att uppnå. Sista målet var att få över 5 000 kr i optionspremier. Det klarade jag utan några som helst problem och 6 424 kr var nivån som det landade på.

Nästa år blir lite annorlunda då det inte blir några nya insättningar i utdelningsportföljen. Alla pengar landar istället i optionsportföljen. Med det följer nya mål som kommer presenteras efter årsskiftet.