Snart kommer aktierna i Mandatum från Sampo

Den 2 oktober börjar handeln i Sampos avknoppning Mandatum. Sista dagen att äga aktier för att få del av avknoppningen är 29 september. Enligt Sampos hemsida får marknaden bestämma priset på aktierna och anger därför inte just nu hur mycket Sampos aktie kommer sjunka i samband med avknoppningen. I en analys från Inderes menar man att det borde hamna runt 4,60 € per aktie och att Mandatum borde inleda sin handel i området kring 4-5 €. För varje en aktie i Sampo kommer man erhålla en aktie i Mandatum.

Syftet med avknoppningen är att effektivisera kvarvarande Sampo så att det blir renodlat mot hem- och olycksfallsförsäkringar. Det ska enligt dem leda till att man kan öka avkastningen, samtidigt som risken minskar. Man menar också att det underlättar för Mandatum att växa inom sina områden (bl.a. riskkapital), då styrelsen i hela Sampo (som har påverkat Mandatum) har varit återhållsam med bl.a. vilka marknader man verkar på.

Aktiekemisten äger Sampo för försäkringsdelens skull och kommer därför avyttra Mandatum för att köpa fler aktier i Sampo.