Ingen utdelning från Intrum 2024

Idag har Intrum lämnat sin kvartalsrapport för andra kvartalet. Verksamheten tuffar på som den ska. Man undersöker att lämna Tjeckien, Ungern och Slovakien för att få in pengar för att sänka skulden. De har gjort nya investeringar i England och Spanien för att bredda sin kundbas, och de kan också meddela att nya investeringar i avtal överlag ger mycket bättre marginal nu när räntan är högre. I och med att finansieringen är dyrare påverkar det tidigare ingångna avtal. Man ser på kassaflödet att man betalar betydligt mer i ränta än samma kvartal förra året. Precis så var det förra kvartalet.

Skuldsättningsgraden är 4,6x och har gått upp med 0,4x på tre månader. Det beror på investeringarna i England och Spanien, utdelningen och svaga kronan. Man vill ner på 3,5x och för att uppnå det följer man bl.a. det besparingsprogram som man föreslog Q1. Dessutom kommer styrelsen föreslå att det inte blir någon utdelning 2024. Man motiverar det med att man kan köpa Intrum till 18 % direktavkastning och att halva utdelningen är kvar att betala ut i november.

Då Aktiekemisten har investerat tungt i Intrum är det så klart något som påverkar prognosen inför nästa års utdelningar. Utdelningarna från Intrum motsvarar på årsbasis ca 13 % av Aktiekemistens totala utdelningar. Samtidigt som det är tråkigt för Aktiekemisten är det en hälsosam tanke för bolaget. Att ställa om från lågräntemiljö till miljö med lite högre ränta är svårt när det sker så fort som det faktiskt har gjort. Då kan man offra ett år för att rätta till det hela.