När är det lönt med arbitrage i Investor?

När ett bolag har två aktieslag med samma utdelning händer det ibland att den ena aktien är billigare än den andra. För Investor har A-aktien blivit billigare än B-aktien. Då finns det pengar att tjäna på att sälja B-aktien och köpa A-aktien. Man behöver dock ta hänsyn till courtaget så att man inte betalar mer i avgifter än vad man tjänar på affären. Nedan kommer en liten tabell som baserar sig på Avanzas och Nordnets courtageklasser över när det är lönt att göra en arbitrageaffär.

CourtageAntal aktierMinsta skillnad*
0,25 %0-741,05kr
0,15 %75-2190,63kr
0,069 %220-6830,29kr
99kr684->0,05kr-0,29kr
*Skillnaden utgår ifrån att dyraste aktieslaget kostar 210 kr.

Det är stor skillnad på när det är lönt. I skrivande stund är det ca 1,40 kr i skillnad mellan de två aktieslagen. Om man äger upp till 74 aktier i Investor skulle det alltså innebära att man gör en vinst på 0,35 kr/aktie efter courtage. Äger man däremot upp till 219 aktier skulle man istället tjäna 0,77 kr/aktie. Det är en betydligt bättre affär. Aktiekemisten fick ut 176 kr när han gjorde en sådan affär igår, men då var prisskillnaden också 1,55 kr.

Ju fler aktier man äger, desto mer lönt är det att göra arbitrageaffärer. Inte bara för att man tjänar mer totalt, utan också för att man kan spara in på courtaget.