Intrum säljer delar av sin verksamhet

Igår, måndag, kom det besked om att Intrum lämnar Estland, Lettland, Litauen och Rumänien. Detta för att fokusera mer på sina stora marknader och därmed förenkla verksamheten. Affärerna går i land i tredje och fjärde kvartalet. Totalt får man 47,3 miljoner euro för det. I det stora hela är det här en liten affär för bolaget som sitter med runt 7,5 miljarder euro i tillgångar enligt den senaste kvartalsrapporten.

Det är bra att Intrum gör sig av med små segment. Kan de koncentrera verksamheten är det också lättare att få upp lönsamheten. Det är också i enlighet med det transformationsprogram som sjösattes i samband med rapporten för första kvartalet.

Det som tyngde Intrum i sin senaste rapport var framförallt ränteutgifterna. Om det här kan hjälpa till med att få ner skuldsättningen lite grann, samtidigt som de kan börja överföra räntehöjningarna på sina kunder, så kommer Intrum att visa betydligt snyggare siffror framöver. Då får Aktiekemisten kanske äntligen lite betalning för att ha köpt nästan 200 aktier i bolaget i år.