Optionslösen juni 2023

Vi har passerat den tredje fredagen i månaden vilket innebär att lösendatum för optioner har passerats. Denna månad har Aktiekemisten ställt ut följande optioner.

  • 1 x Call Billerud 90,52 kr (Erhållen optionspremie 132,72 kr)
  • 1 x Put SEB A 110 kr (Erhållen optionspremie 99,77 kr)
  • 1 x Call Handelsbanken A 92,43 kr (Erhållen optionspremie 83,28 kr)
  • 1 x Call Handelsbanken A 90 kr (Erhållen optionspremie 83,00 kr)
  • 1 x Put Tele2 B 95 kr (Erhållen optionspremie 64,99 kr)

Erhållna optionspremier: 463,76 kr

Det blev inte så mycket premier denna månad, och det beror nog på att jag är lite otålig. Dagar där aktier stiger kan man ställa ut calls och dagar där börsen sjunker kan man ställa ut puts. Sedan behöver man inte ha bråttom med att affären ska gå igenom med en gång. Man kan låta det ta en eller ett par dagar.

Två av mina optioner blev lösta. Det var optionen i Tele2 och den i Handelsbanken på 90 kr.

De aktier som Aktiekemisten har på sitt optionskonto räknas inte in i vanliga portföljen. De finns på ett konto hos DEGIRO, och om du vill prova optioner kan du öppna ett konto hos dom. Investeringar involverar risker för förluster.