Måndagens köp v.25 2023

Då har man köpt lite mer aktier. Det är några innehav som inte har helt rätt portföljvikt och i dessa har det fyllts på lite grann. Veckans köp blev denna vecka som följer:

Dividend Select 15 Corp

Tryg

Dessa två värdepapper utgör eller ska utgöra en stor del av portföljen, d.v.s. 5 % av vardera. Tryg är ett riktigt fint innehav, en försäkringsjätte som utvecklas väl. Dessutom har den kvartalsutdelning och just nu ligger direktavkastningen på ca 3,5 %.