Måndagens köp v.17 2023

Här kommer en snabb redogörelse för måndagens köp. Ett av de bolag med lägst portföljvikt i förhållande till önskad nivå fylldes på.

Cibus Nordic Real Estate

Det kommer en kvartalsrapport om tre dagar. Vi får se vad marknaden tycker om den. Än så länge behövs en skvätt Cibus i portföljen för att hänga med de andra innehaven. Då passar jag på att ta in den till 9 % direktavkastning.