Utdelningshöjning från danska försäkringsjätten

Den danska försäkringsjätten Tryg som numera äger delar av TryggHansa har idag meddelat att man höjer utdelningen. Man kom in med resultat som var större än väntat och resultatet efter skatt blev 885 miljoner danska kronor, mot förväntade 798 miljoner. Utdelningen höjer man till 1,85 kr/aktie/kvartal jämfört med tidigare 1,60 kr/aktie/kvartal. Detta är en höjning med 15,6 %.

Tryg är ett av Aktiekemisten största innehav och utgör ca 4,5 % av portföljen.