Utdelningshöjning från Decisive Dividend

Man blir verkligen glad över sådana här besked som kom från Decisive Dividend. En utdelningshöjning har utropats med 16,7 % till 0,42 CAD/år, eller 0,035 CAD/månad. För att citera bolaget är detta i linje med dess långsiktiga vision om att erbjuda aktieägarna långsiktig utdelningstillväxt.

Vill du läsa mer om Decisive Dividend? Läs gärna detta inlägg: Klicka här