Måndagens köp v.10 2023

Måndagens köp blev i ett bolag som fallit mycket efter rapport och därför har för låg vikt i portföljen i förhållande till önskad nivå:

Cibus Nordic Real Estate

Den sänkta utdelningen har inte gjort saken bättre, men det är nog ett stabilt drag. De kommer fortsatt stå starka på marknaden med sina säkra hyresgäster och långa kontrakt. Dagens DA: ca 8 %.