Börsintroduktion MeeW

Årets första börsintroduktion är här. Ett litet danskt bolag, MeeW, ska noteras på Spotlight. Verksamheten kan bäst beskrivas som ett it-företag som köper in sig i andra it-företag för att utveckla dem. I prospektet kan man läsa att de gillar att lägga det som kallas “sweat equity” på företag. Det betyder väl ungefär att de lägger mycket arbete, men inte så mycket pengar på att utveckla företagen. Företaget bildades 2015 utifrån idén att skapa en jobbapp. Efter att den blivit en succé valde man att bredda verksamheten för att kunna hjälpa andra att utveckla sina idéeer. Tittar man på ekonomiska biten går företaget med vinst enligt prospektet.

Noteringen är på 27 miljoner danska kronor. Det finns teckningsåtaganden för 50 % av emissionen och ytterligare garantiåtaganden för 30 % till. Detta säkerställer att allt blir av. Varje andel kostar 8,25 DKK och man måste teckna 500 aktier för att vara med i leken. Sista teckningsdag är 7 mars och handeln öppnar 16 mars. Det går att delta via Avanza och Nordnet.

Affärsvärlden är neutrala till verksamheten. Man anser det vara positivt att man går med vinst, men man gör liknelser med liknande bolag som aldrig riktigt blivit bra. Det finns överlag väldigt lite snack om denna notering. Aktiekemisten har initierat en omröstning på twitter som du kan se nedan:

I det stora hela finns det faktorer som talar för att teckna, men ingenting som säger att det finns säkra pengar att hämta. Syftet med börsintroduktioner för Aktiekemistens del är att försöka hitta noteringar som stiger första handelsdag. Det kan jag inte säga med säkerhet och därför kommer jag hoppa denna, om det inte blir mer hajp kring det hela.