Året som gick: 2022

2022 har varit ett händelserikt år och tyvärr har det inte varit så mycket positivt. Ukrainakrig, börsnedgång och höga elpriser är några exempel på sådant som man fått uppleva.

Aktiekemisten ska sammanfatta sitt år och vill börja med att tacka alla som hittat till min blogg. Under året bytte jag från aktiekemisten.blogspot.com till aktiekemisten.se vilket gjorde att jag såg en liten dipp i antalet besökare under den perioden. Dock har bloggen totalt haft lite drygt 130 000 visningar i år vilket är ca 60 % fler än året innan. Kul att så många vill ta del av det jag skriver.

Portföljens utveckling har inte följt samma utveckling som antalet sidvisningar. 761 802 kr räknas ihop och det är knappt 7000 kr mer än vid förra årets slut. Tar man sedan i beaktning att jag satt in ca 75 000 kr i portföljen under året blir det inte så mycket bättre. Dock vet man att det kommer sådana år när man investerar och att efter regn kommer solsken. Det blev i alla fall inte de 930 000 kr som jag hoppades på i inledningen av året.

Jag hade tre målsättningar för 2022 och det är bara ett av dem som uppnåddes. Utdelningarna kom över 30 000 kr, närmare bestämd inkasserades 31 382 kr. Det är jag väldigt nöjd med och min framtida frihet ökade med en halv månad jämfört med förra året (Aktiekemisten räknar med 20 000 kr/månad). Visst har det varit en och annan extrautdelning från bolagen som har gjort att det ser lite finare ut, men det får man ta. Det kommer säkert bli några sådana nästa år också. Nästa år kommer bli ännu bättre gällande utdelningar och vilka mål jag ställer upp för 2023 kan du läsa om efter årsskiftet.