Målsättningar för 2022

 Det är svårt att sätta mål för sin portfölj då man inte vet hur börsen kommer gå, men man kan ändå sätta ut lite riktlinjer. Nedan kommer tre mål för aktiesparandet.

Portföljvärde: 930 000 kr
Man kan räkna med ca 10 % avkastning årligen, vilket skulle motsvara ca 75 000 kr av det ingående värdet. Sedan är målsättningen att kunna sätta in 100 000 kr i portföljen under året. Den observanta ser dock att det inte är långt kvar till miljonen, och skulle börsen öka med 20 % istället för 10 % skulle det vara väldigt roligt.

Utdelningar: 30 000 kr
Det skulle motsvara 1,5 månads FIRE. Förra året fick jag in lite drygt 21 000 kr, och det bör finnas en del möjligheter till utdelningsökningar från bolagen jag äger. 30 000 kr är också ca 4 % av det ingående portföljvärdet, vilket jag tycker man kan använda som en riktlinje för att beräkna hur mycket man kan förvänta sig under ett år.

Börsintroduktioner: 20 000 kr
Samma mål som jag satte inför förra året. Då fick jag ihop 24 000 kr. Det gäller om att fortsätta bevaka de introduktioner som kommer ut och gå med i de som är heta.