Samhällsbyggnadsbolaget och Neobo

Det har sedan ett tag tillbaka varit klart att ett del av fastighetsbeståndet i SBB ska delas ut till aktieägarna. Nu är det klart att utdelningen sker den 28 december. För varje 10 aktier i SBB B får man 1 stycke aktie i Neobo som det nya bolaget kommer att heta. Vill man få aktier i det nya bolaget måste man äga aktier i SBB den 23 december.

Nya bolaget Neobo kommer ha ett fokus på hyresbostäder och skriver följande:

Affärsidé

Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad. Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och arbeta aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Aktiekemisten kommer i samband med detta erhålla 45 aktier i Neobo. Även om affärsidén låter lockande kommer jag nog sälja aktierna när tillfälle ges. Det blir först i februari då det tar ett tag innan aktierna noteras på börsen och därmed möjliggör handel. Man kommer alltså sitta med aktier som man inte kan omvandla till pengar under drygt en månads tid.