Måsteaktien 2023?

Aktiekemisten har som tradition att låta sina läsare rösta fram vilken aktie man måste äga det kommande året. I år får du också rösta på vilken aktie du tycker måste finnas med i en aktieportfölj 2023!