SBB tycker det är viktigt med utdelning

Efter den information som Castellum kom med igår om att Castellum ska pausa sin utdelning, kom SBB:s Ilija Batljan med ett uttalande idag. Det är inte aktuellt att ställa in utdelningen i Samhällsbyggnadsbolaget.

Diskussionerna om utdelningarnas vara eller icke vara har uppstått på grund av att räntan går upp och skulderna därmed blir dyrare. Många experter menar att det nu är lämpligt att använda eventuell utdelning för att betala av skulder. SBB menar istället att det är bättre att betala av skulder genom försäljning av fastigheter.

Med rådande marknadsläge på fastighetsmarknaden är många oroliga för att det är svårt att sälja fastigheter. Dock tycker Aktiekemisten att man kan läsa då och då om försäljningar av fastighetsbestånd. Man får också betalt enligt bokfört värde, så det bör inte finnas någon större oro för att SBB inte ska kunna sälja det de vill sälja och till det pris de önskar.

Som utdelningsinvesterare vill man gärna se stabila och stigande utdelningar över tid. Något många trodde man kunde få i Castellum, något som SBB lovar att man får. Sedan får tiden utvisa hur det faktiskt blir. SBB har i alla fall varit tydliga med att de tycker det är viktigt med att betala utdelning.