Sveriges första utdelningsaristokrat blir inte Castellum

Det är inte länge sedan nya storägaren i Castellum Roger Akelius var ute och vevade i media gällande att man borde pausa utdelningen. Detta som ett utspel på vd Rutger Arnhults uttalande om stabil finansiering. Idag kom meddelande om att man vill pausa utdelningen nästa år för att stabilisera finanserna.

Efter 24 år av ständigt höjda utdelningar, med ett år kvar tills att man uppnår titeln utdelningsaristokrat, kommer alltså detta besked som gör att Castellum inte blir Sveriges första sådana. Mycket tråkigt för alla som har ansett Castellum vara en säker utdelningsaktie och byggt sin portfölj kring detta bolag. Samtidigt går man vi in i svårare tider, och att agera nu kan komma visa sig vara ett lyckat drag för framtiden.

Det är en utdelning kvar som ska betalas ut i början av januari. Denna berörs inte av detta besked då man redan tagit beslut om att det ska betalas ut pengar. Däremot kommer man vid nästa stämma föreslå indragen utdelning. Det är sällsynt att stämman går emot utdelningsförslag från styrelsen.

Castellum är ett förhållandevis litet bolag i Aktiekemistens portfölj och utgör ca 1,3 % av portföljen. Det motsvarar en utdelning på ca 600 kr årligen. Många väljer att sälja av bolag som sänker eller slopar utdelningar, men Aktiekemisten kommer behålla Castellum i portföljen. Detta är en tillfällig indragning av utdelningen och det är fortfarande ett starkt bolag. Det kommer säkert uppstå fina köplägen framöver när folk börjar sälja av. Då köper man in sig billigare för framtiden.