Måndagens köp v.45 2022

Nya aktier har införskaffats till portföljen i och med måndagens tillkännagivande. De aktier som har lägst vikt i förhållande till önskad nivå har fyllts på.

Latour B

Orkla

Latour handlas bara till ca 25 % premie just nu, vilket är helt okej för det bolaget. Latour är inget bolag man äger för direktavkastningens skull, men den brukar ändå ha en fin utdelningstillväxt. Däremot brukar totalavkastningen överstiga index. Orkla har sjunkit lite efter senaste rapporten, men bolaget i sig är det inget fel på. Orkla är en fin defensiv aktie att äga.