Tankar om skatt på ISK

Många hade hoppats på skattelättnader för sparande i och med den nya budgeten som lades fram idag av den nya regeringen. Detta var dock inte fallet och det har konsekvenser för schablonbeskattningen på ISK nästa år. Av allt och döma kommer skatten bli 0,948 % vilket är ca 150 % mer än årets skatt på 0,375 %.

Vissa börjar nu diskutera om det är dags att börja flytta sina aktier till ett traditionellt aktie- och fondkonto (AF-konto), där man lite förenklat betalar 30 % på vinst, 30 % på utdelningar och kan få kvitta förluster i enstaka aktier mot vinster i andra bolag på deklarationen. Aktiekemisten kommer än så länge ha kvar sitt ISK.

Mitt resonemang utgår ifrån hur stora utdelningar jag får i förhållande till portföljens storlek. Nästa år räknar jag med att få 35 000 – 40 000 kr i utdelningar. Det skulle innebära en skatt på 10 500 – 12 000 kr om det vore ett AF. Storleken på mitt ISK (och KF) nästa år räknar jag med att bli 800 000 – 900 000 kr, vilket skulle ge en skatt på 7 584 – 8 532 kr på ISK. Skatten blir alltså lägre på ISK än AF för min del. Dessutom räknar jag med en värdeutveckling på aktierna som gör att det finns skatt att betala på ett AF utöver utdelningarna. Å andra sidan kan man hålla på att utnyttja avdrag för förluster som kan lätta lite på skattetrycket.

Ett scenario vore såklart också att utdelningarna sänks och portföljen minskar i värde. Dock ser jag det inte som så sannolikt. Därför får det bli ISK ett tag till.