Vilken roll har bankerna i miljöomställningen?

Denna morgon när Aktiekemisten åkte till jobbet hörde han på P1:s morgonekot om att “Storbankerna lånar ut mer till klimatskadliga verksamheter än gröna”.

Intressant fråga på ett sätt, å andra sidan tycker jag att det är en självklarhet att det ser ut som det gör. Miljöfrågan styrs av politiken och det är den som behöver ge förutsättningar för miljöomställningen. Banken har en annan roll. För det första handlar det om att Aktiebolagslagen säger att ett företag ska drivas i vinstsyfte. Då bankerna är aktiebolag lyder de under denna. Alla som äger aktier i bankerna (inkl. jag) gör det för att vi vet att bolagen drivs för vinst.

Det handlar också om risk. Ska en bank gå med vinst får de inte ta onödiga risker i sin utlåningsverksamhet. Gammal beprövad teknologi som fossil teknologi har lägre risk än nymodig grön teknologi, i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Här kommer också frågan som är rubriken: Vilken roll har bankerna i miljöomställningen? Utöver att alla ska dra sitt strå till stacken för att försöka vända den globala uppvärmningen, så kan det väl ändå inte ligga på bankerna att vara ledande i detta. Enstaka företag kan inte riskera sin verksamhet för att stödja en annan. Med det sagt betyder det inte att bankerna inte lånar ut pengar till den gröna sektorn. Dock behöver de anse att risken är tillräcklig låg. Därför behöver det finnas finansieringsmöjligheter från annat håll för obeprövad grön teknologi.

Argument som brukar dyka upp i den här diskussionen är att bankerna tjänar så mycket pengar. Liknande argument brukar dyka upp i andra sammanhang. Är det just pengarna som är problemet? Hade diskussionen sett likadan ut om banker var verksamheter som alltid gick plus minus noll? Antagligen inte.

Med allt detta sagt ska inlägget inte tolkas som att Aktiekemisten inte tycker att miljödebatten är viktig. Dock tycker jag att det kan vara bra att få ett annat perspektiv på den, särskilt när den lyfts fram i stadsmedia.