Framtida utdelning är viktigare än nutida

Ibland kan man hitta höga direktavkastningar på bolag. Normalt sett säger man att när det börjar överstiga 6-7 % att den är hög och i fara. Det brukar såklart bero på vilken typ av bolag det är. Vissa bolag har en affärsmodell som möjliggör höga utdelningar, andra inte. Hur som helst behöver du som investerare ställa dig frågan om hur sannolikt det är att utdelningen bibehålls i framtiden.

Ett exempel kan vara bolaget Castellum. Den handlas just nu till en direktavkastning på 6,6 %. Vad blir framtida utdelningen? För det är det som är intressant att resonera kring. Om man tror att utdelningen kommer vara lika stor eller höjas, då är måttet intressant. Skulle de däremot sänka utdelningen nästa år är det helt irrelevant att direktavkastningen är hög.

Samhällsbyggnadsbolaget B handlas till 11,5 % direktavkastning. En utdelning som är alarmerande hög. Här får man återigen ta ställning till om man tror att utdelningen kommer vara lika stor nästa år som året innan. Aktiekemisten tror ändå det med tanke på det fina kassaflödet som bolaget har.

Det är viktigt att inte stirra sig blind på direktavkastningen. Ta först reda på om de har delat ut extra mycket under året, exempelvis via en bonusutdelning. Kolla sedan på om det är rimligt att bibehålla utdelningen. Vilken vinst gör bolaget per aktie? Är vinsten större än utdelningen är det ett tecken på att utdelningen kan bibehållas. Är det däremot tvärtom finns en stor risk att utdelningen sänks.