Vinstvarningen från Intrum

Den 26 september kom en vinstvarning från Intrum. Man har omvärderat några av investeringsportföljerna som innehåller krediter där man inte tror att man kan driva in lika mycket som först var tänkt. Som konsekvens har man även gjort en liten nedskrivning.

Kassaflödet kommer inte påverkas av detta. Intrum är fortfarande duktiga på att driva in skulder och att tjäna pengar inom sina andra segment. I kvartalsrapporten för andra kvartalet nämns att de tecknat många nya uppdragsgivare över hela Europa som kommer att bidra till ännu bättre kassaflöde.

I ett tidigare inlägg diskuterade jag Intrums utdelning nästa år. Man delar ut ca 50 % av vinsten vilket under detta år motsvarade 13,50 kr/aktie. Vinstvarningen påverkar såklart vinsten per aktie negativt och frågan är hur man kommer agera från Intrums håll. I och med att kassaflödet fortfarande är högt finns det förutsättningar för att dela ut lika mycket eller mer, men det kommer vara mer än 50 % av vinsten som det ser ut just nu.

Hur som helst medförde vinstvarningen en nedgång under måndagen med ca 18 %. Aktiekemisten tycker allt som oftast att marknaden agerar orationellt i Intrum och att denna nedgång var obefogad. Dessutom ser jag på Avanza att eget kapital per aktie är ca 210 kr. Då låter ca 143 kr/aktie i kurs inte dyrt.